PREMIO INTERNAZIONALE “LAVOCE DEI POETI” 16 DICEMBRE 2016 IN SERBO

REGOLAMENTO IN SERBO

SCHEDA DI ISCRIZIONE IN SERBO

LA VOCE DEI POETI

II Edizione 2016 LECCE

16 dicembre 2016

 PicMonkey Collage bBB

 

 

PRAVILNIK

 

 1. Na internacionalnom konkursu poezije i video-poezije “Glas pesnika“ mogu učestvovati svi

italijanski i strani autori od 18 godina pa nadalje.

 

 1. Nagrada predviđa 3 sekcije a na temu MIRA: „Dignite se na noge graditelji mira“ što je podsticaj

don Tonina Bello, pokrovitelja mira i dijaloga.

 

 1. Nisu dozvoljeni sadržaji: rasističke prirode, uvredljivi, oni koji povređuju tuđ ponos, oni što se

odnose na politiku ili oni erotskog karaktera.

 

 1. Učestvovanje na konkursu je besplatno kao i uključenje finalsita na You Tube

 

 1. Za učestvovanje od autora se traži da pošalje poeziju napisanu na word Times New Roman 12 sa

temom koja govori o miru i dijalogu među narodima sa tekstom poezije  word, video može da traje

maksimum 3 minuta, može biti realizovan u formatu: avi / mpeg(1-2-4) / .mov / flv / wmv sa mini

podlogom dv / dvd / cd – r.

 

 1. Tekst mobiti recitovanje ili pisane reči koje ili klize ili su u podnaslovima. U slučaju da je pesma

na  dijalektu podnaslovi su obavezni

 

 1. Za video ili muzički sadržaj obavezno je priložiti potvrdu da je delo lično

 

 1. Video POEZIJA

Može biti realizovana od strane jednog ili dva autora (jedan za svaki deo videa) : u

svakom slučaju sud će se doneti za celokupno delo „in toto“ a nagrada je jedinstvena.

 

 1. Foto – POEZIJA

Objavljena ili ne objavljena, može se staviti tekst preko slike ili sa strane slike u boji ili crno bele

(maksimum dva dela) Dodati u word tekst poezije.

Smatraju se važećim i dela objavljena u ličnom ili javnom Network-u. Iternetu, Blogu ako ne krše

prava autora.

 

 1. POEZIJA

Poezija mora imati najviše 30 redova objavljenih ili neojavljenih.

 

 1. Autor mora poslati svoju Video poeziju do 20 novembra 2016 (vežeći će biti datum pošiljke) kao i

Foto poeziju i poeziju koje se neće vraćati, nadalje mora poslati list učestvovanja popunjen u svim

delovima, a što sadrži ime i prezime, adresu, e-mail, broj telefona, poezija napisana u word-u. List

mora takođe da sadrži dozvolu autora Kulturnom Udruženju Verbumlandiart da može da upotrebi

lične podatke a u cilju pravilnog održavanja svih faza selekcije nagrade.

Sav materijal se mora poslati na adresu e-mail:

verbumlandiart@gmail.com  i mora biti naznačeno  –  PREMIO INTERNAZIONALE „ La voce

dei Poeti“

 

 1. Za vrednovanje dela će se uzeti u obzir sledeće: originalnost, metrika i kako je autor uspeo u igri semocijama.

 

 1. Sastav komisije koja odlučuje i daje svoj konačan sud a koji je definitivan i neopoziv se sastoji od:

 

Wojtek Pankiewicz

Rosa Tomasone

Stefano Murciano

Aldo Augieri

Goffredo Palmerini

 

ŽIRI ZA SRPSKI JEZIK:

Slavica Pejović

Milisav Milenković

 

Saradnik

Mirjana Dobrilla

 

 1. Pobednik-ci će biti nagrađen-i 16 decembra 2016 u Leću sa plaketom i diplomom

 

 1. Za svaku drugu eventualnu informaciju poslati e-mail verbumlandiart@gmail.com ili zvati na

telefone: 338 6341006

329 9744172

338 2433222

 

 

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *